Susanna Surakka

Susanna Surakka
Puheterapeutti FM, Palveluesimies Lahti
Asiakasryhmät: Aikuiset, Lapset ja nuoret
 • Etäpuheterapia
 • Hyvinvointialueet
 • Kela

Valmistuin Helsingin yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta vuonna 2015. Ennen siirtymistäni Sanapolulle syksyllä 2019, työskentelin perusterveydenhuollossa puheterapeuttina sekä määräaikaisena johtavana puheterapeuttina. Minulla on monipuolisesti kokemusta eri ikäryhmien parissa työskentelystä, ja osaamiseeni kuuluu arviointi- ja kuntoutustyö, etä- ja lähipuheterapia sekä yksilö- ja ryhmämuotoinen kuntoutus. Minulle on tuttua monikielisten ja -kulttuuristen asiakkaiden kanssa työskentely, puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttö, moniammatillinen yhteistyö sekä lähiympäristön ohjaus.

Tällä hetkellä työni painottuu alle kouluikäisten ja kouluikäisten lasten arviointiin, kuntoutukseen ja ohjaukseen. Lisäksi vastaan Lahden toimipisteen palveluesihenkilön tehtävistä.

Olen erityisen kiinnostunut varhaisesta puheen- ja kielenkehityksestä, varhaisesta vuorovaikutuksesta, autismikirjon häiriöistä sekä puhetta tukeva ja korvaava viestinnästä. Olen myös innostunut erilaisista kehittämistöistä ja nautin logopedian opiskelijoiden ohjaamisesta. Minulle tärkeitä arvoja työssäni ovat asiakaslähtöisyys, uuden oppiminen ja yhteistyö asiakkaan lähiympäristön kanssa. Parasta työssäni ovat yhteiset onnistumisen hetket ja jaettu ilo. Pidän ammattitaitoni ajan tasalla säännöllisellä kouluttautumisella, työnohjauksella sekä alan kehityksen aktiivisella seuraamisella.

Kielitaito:

Tarjoan puheterapiaa suomeksi ja ohjausta myös englanniksi.

Kommunikaatiokeinot:

Kuvat, tukiviittomat

Koulutukset

 • It Takes Two to Talk (Hanen)
 • Puheen ja kielen tutkimuksen päivät
 • International Developmental Language Disorder Research Conference
 • PRT
 • Mentalisaatio kuntouttajan mielessä
 • Teaching Tuning In: Practical Strategies to Promote Theory of Mind for Verbal Children on the Autism Spectrum (Hanen)
 • Communication Challenges of Multicultural and Multilingual Communities – How Can Speech Language Therapist Help (ESLA Webinar Series for Professional Development)
 • Lapsen tunnesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukeminen autismikirjossa (Kuntoutus Akatemia)
 • Nimeämistaitojen arviointi ja tukeminen (Niilo Mäki Instituutti)
 • Näkökulmia lasten ja aikuisten syömisvaikeuksien arviointiin ja kuntoutukseen (Oulun yliopisto)
 • Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet (Kehitysvammaliitto)
 • Wordwall-työpaja
 • Etäpuheterapia puheterapeutin työkaluna
 • Pragma – Sosiaalisen ja pragmaattisen kielen ymmärtämisen testi (Niilo Mäki Instituutti)
 • Leikin iloa etänä – Varhaiskuntoutus yhdessä vanhemman kanssa etäpuheterapiassa
 • Etänä lähelle – etäkuntoutuksen mahdollisuudet puheterapiassa
 • Lasten kerrontataitojen tukeminen (Kipinäkeskus)
 • FaceFormer (Äännekoulu)
 • Esimies 360 – Johda, innosta ja menesty työelämässä
 • SOS (Sequential Oral Sensory) Approach to Feeding
 • Läheisen ohjaus terapiatyössä
 • Working with Selective Mutism
 • Maahanmuuttajalapsen erityisvaikeuksien tunnistaminen – näkökulmana kehittyvä kielitaito, oppimisvalmiudet ja taitojen harjaannuttaminen
 • Pienten lasten puheterapia
 • ABA (Applied Behavior Analysis) -seminaari
 • Sata viittomaa lapsen elämään (Avainsäätiö)
 • Puheen ymmärtämisen vaikeuksiako? – Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
 • Varhaiset ihmissuhteet, aivojen muovautuvuus ja lapsen terve kehitys
 • Osallistava ohjaus kuntoutuksessa
 • Monikulttuurisuus ja -kielisyys puheterapiassa
 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
 • Oral Placement Therapy, taso 1

Sanapolun sisäiset koulutukset

 • Puheterapeutin digityökalut
 • ICF-tietoa puheterapeuteille
 • GAS-tavoitteiden asettaminen ja käytännöt
 • Tukiviittomakurssi
Siirry yhteystiedot-sivulle
Susanna Surakka