KieLo-hanke

Kehitetään yhdessä!

Hei yksivuotiaan lapsen vanhempi!

Oletko huolissasi lapsesi puheen ja kielen kehityksestä? Kehitämme Suomeen uutta varhaiskuntoutusmallia, jossa lähdetään tukemaan pienten lasten esikielellistä sekä puheen ja kielen kehitystä heti, kun huoli lapsen kehityksestä herää. Katso tästä videomme, milloin olisi hyvä olla huolissaan jo yksivuotiaan lapsen kehityksestä sekä hankkeemme rekrytoinnista.

Tutustu Kielo-hankkeeseen tästä
Milloin huolestua 1 -vuotiaan kielen kehityksestä?
Ilmoittaudu Kielo- hankkeeseen tästä

KieLo

Kieli leikin kautta oppien

Olemme aloittaneet Kelan rahoittaman tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on luoda Suomeen vanhempien ryhmämuotoiseen ohjaukseen perustuva varhaiskuntoutusmalli suomen ja ruotsin kielellä sekä tutkia ryhmien vaikuttavuutta.

Tarkoituksena on antaa vanhemmille tukea riittävän varhain, kun lasten esikielellisessä ja/tai puheen ja kielen kehityksessä havaitaan huolta neuvolassa toteutettujen ikäkausitarkastusten (10-18kk) yhteydessä.

Hankkeen ryhmiin pyritään rekrytoimaan mukaan 60 perhettä. Ryhmissä vanhemmat saavat puheterapeutin ohjausta kuntouttavan arjen luomiseksi sekä vertaistukea. Ryhmät toteutetaan kasvokkain vastaanotolla tai etäyhteydellä perheen paikkakunnasta riippuen.

Toteutamme hankkeen yhteistyössä eri puolilla Suomea työskentelevien kokeneiden puheterapeutti­kollegoidemme kanssa sekä muiden sidosryhmien, kuten Aivoliiton ja Itä-Suomen yliopiston/Logopedian laitoksen kanssa.

Tulosta Kielon mainos tästä