Monipuolinen Sanapolku

Laadukkaita puheterapiapalveluita yli 10 vuoden ajan

Sanapolku Oy tarjoaa puheterapiapalveluita lapsille, nuorille ja aikuisille eri puolilla Suomea. Palvelut voidaan toteuttaa vastaanotolla, asiakkaan omassa toimintaympäristössä (esim. päiväkodissa, koulussa tai kotona) tai etäpuheterapiana videoyhteyden avulla.

Puheterapeuttimme ovat Valviran hyväksymiä laillistettuja puheterapeutteja. Palveluitamme ostavat Kela, kunnat, kuntayhtymät, vakuutusyhtiöt tai asiakas itse. Tarjoamme myös yksilö- ja ryhmätyönohjauspalveluita.

Olemme osa Honkalampi -säätiötä.

Sanapolku on yhteiskunnallinen yritys!

Yhteiskunnallinen Yritys -merkki kertoo, että yritys on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten, toimii vastuullisesti ja voitosta suurin osa kanavoituu yhteiskunnalliseen hyvään.

Sanapolun arvot

  • Arvostava työote: kunnioitamme jokaista omana yksilönään
  • Positiivisuus: jokaisen omien vahvuuksien hyödyntäminen, tekemisen ilo
  • Eettisyys: sitoudumme noudattamaan puheterapeutin eettisiä periaatteita
  • Laadukas työ: laatu korvaa määrää, ammatillisuuden ja alan kehittäminen
  • Hyvinvoiva puheterapeutti: työn ja vapaa-ajan erottaminen, arvostava työyhteisö ja yhdessä toimiminen jokaisen parhaaksi