Puheterapia­­palvelut

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan kykyä toimia ja kommunikoida arjessa. Sanapolulla kuntoutetaan erilaisia puheen- ja kielenkehityksen häiriöitä, vuorovaikutus- ja kommunikointi­ongelmia, syömis- ja nielemistoimintoja sekä äänen käytön ongelmia.

Sanapolun puheterapeutit ovat Valviran hyväksymiä, laillistettuja puheterapeutteja. Puheterapeutit käyvät säännöllisesti ammatillisissa lisäkoulutuksissa. Tutustu puheterapeutteihin täällä.

Sanapolku on hyväksytty Kelan palveluntuottaja. Lue lisää terapiapalveluista Kelan sivuilta.

Tiedote ensimmäiselle Kelan puheterapiajaksolle tuleville asiakkaille

Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä. Puheterapiakuntoutuksen tavoitteet määritellään aina yksilöllisesti ja toteutetaan yhteistyössä asiakkaan lähiympäristön ihmisten kanssa. Puheterapian tavoitteet ja toteutus pohjautuvat perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa tehtyyn arviointiin ja kuntoutusuunnitelmaan.

Puheterapia voidaan toteuttaa vastaanotolla, asiakkaan omassa ympäristössä tai etäterapiana. Toteutustapa määritellään kuntoutussuunnitelmassa.

Puheterapiaan voi tulla maksusitoumuksella, joita myöntävät Kela, hyvinvointialueet tai sairaanhoitopiirit, jolloin puheterapia on asiakkaalle maksutonta. Puheterapiapalveluihin voi hakeutua myös ilman maksusitoumusta, jolloin käyntimaksuista vastaa asiakas itse tai asiakkaan vakuutusyhtiö.

Puheterapiassa painotamme aitoa asiakkaan kohtaamista ja asiakaslähtöisyyttä. Pidämme erityisen tärkeänä saavuttaa hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin, sekä asiakkaan lähiympäristön ihmisten kanssa yhteistyön ja luottamuksellisen terapiasuhteen luomiseksi.

Puheen- ja kielenkehityksen arviointi

Puheterapia-arvioinnissa kartoitetaan asiakaan puheen- ja kielenkehityksen taidot sekä mahdollinen tarve puheterapiakuntoutukseen. Arviointeja tehdään myös asiakkaan edistymisen seuraamiseksi kuntoutusjaksojen välissä.

Arviointiin voi saada maksusitoumuksen tai hakeutua itsemaksavana. Osa vakuutuksista kattaa myös puheterapia-arvion.

Sanapolulla on vahvaa osaamista ja kokemusta arvioiden tekemisestä. Arviointeja voidaan toteuttaa paikan päällä ns. keikkatyönä alueilla, joissa ei omat puheterapeuttiresurssit riitä.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous: toimisto@sanapolku.fi

Etäpuheterapia

Etäpuheterapia on rinnastettavissa vastaanottokäynteihin, vain toteutustapa on erilainen. Etäpuheterapia on puheterapeutin ohjaamaa ja seuraamaa tavoitteellista kuntoutusta, jonka lisämausteena ovat tietotekniset mahdollisuudet.

Etäpuheterapian soveltuvuus arvioidaan aina yksilöllisesti. Etäpuheterapian avulla voidaan tarjota puheterapiaa pitkienkin välimatkojen päähän.

Etäpuheterapia toteutetaan tietoturvallisesti, Valviran ja Kelan säädösten mukaisesti.

Etäpuheterapiassa hyödynnetään etäteknologian tavoitteellista käyttöä kuntoutuksessa. Asiakkaalla on oltava itsellään tietokone, jossa on nettiyhteys ja tietoturvaohjelmisto. Lisälaitteet, kuten webkamera ja mikrofoni toimitetaan asiakkaalle etäpuheterapian alkaessa. Sanapolulla on käytössä tekninen tuki tarvittaessa etäyhteyksien toimivuuden saavuttamiseksi.

Sanapolulla on kehitetty etäpuheterapiaa jo keväästä 2016 alkaen, jolloin käynnistettiin Etänä Lähelle -erityislapsen arki kuntouttavaksi -hanke. Lue lisää hankkeen tuloksista Kelan julkaisusta ”Kokemuksia etäkuntoutuksesta”