SpråkLek-projekt

Låt oss utvecklas tillsammans!

Hej du 1-åriga barns förälder!

Är du orolig för ditt barns tal- och språkutveckling? I Finland utvecklas som bäst en modell för tidig intervention. Det är viktigt att små barn och deras familjer får stöd direkt när föräldrarna upplever oro för barnets förspråkliga färdigheter, samt tal- och språkutveckling. I videon berättar vi när det är skäl att bli orolig för sitt 1-åriga barns språkliga utveckling, samt hur du kan delta i SpråkLek-projektet.

Bekanta dig med SpråkLek-projektet
När ska du oroa dig för ditt ettåriga barns tal- och språkutveckling?
Anmäla dig till SpråkLek-projekt

SpråkLek-projekt

Språkinlärning genom Lek

Vi har startat ett forskningsprojekt finansierat av FPA, vars mål är att skapa en modell för tidig barndomsrehabilitering i Finland baserad på gruppvägledning för föräldrar på finska och svenska, samt att studera gruppernas effektivitet.

Skriv ut Kielos annons här