Anu Martikainen

Anu Martikainen
Toimitusjohtaja, Puheterapeutti, FM, Työnohjaaja, KieLo-Språklek- hankejohtaja ja vastaava tutkija
Asiakasryhmät: Aikuiset, Lapset ja nuoret
 • Kela

Työskentelen Sanapolulla toimitusjohtajana, työnohjaajana sekä puheterapeuttina. Lisäksi johdan KieLo-SpråkLek – varhaiskuntoutuksen hanketta ja olen vastaavana tutkijana.

Puheterapeuttina olen työskennellyt vuodesta 2010 alkaen, ensin perusterveydenhuollossa ja vuodesta 2012 alkaen yksityispuolella. Perustin Sanapolku Oy:n ja palkkasin ensimmäiset työntekijäni vuonna 2013. Siitä lähtien työni on sisältänyt niin asiakas- kuin esimiestyötä. Jotta voisin tukea paremmin työntekijöideni ja kollegoiden työssäjaksamista, kouluttauduin työnohjaajaksi vuonna 2018.

Olen luonteeltani myös uuden kehittäjä, joka haluaa viedä puheterapia-alaa eteenpäin ja parantaa puheterapian oikea-aikaisuutta ja saatavuutta. Kehittämis- ja tutkimustyötä olen päässyt tekemään mm. Kelan tutkimushankkeiden myötä (Etänä Lähelle -erityislapsen arki kuntouttavaksi etäterapian keinoin ja KieLo-Språklek – Kieli leikin avulla oppien. Språkinlärning genom Lek). Olen myös aloittanut KieLo-SpråkLek- hankkeesta ja varhaiskuntoutuksesta väitöskirjatutkimuksen Itä-Suomen yliopistossa.

Puheterapeutin uran aikana olen tehnyt mm. arviointeja perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoitoon sekä kehitysvammapoliklinikoille ja puheterapiajaksoja kuntien ja Kelan asiakkaille sekä kasvokkain että etänä. Tällä hetkellä työelämäni ollessa moninainen ja liikkuessani eri puolilla Suomea, on puheterapiat toteutuneet pääsääntöisesti etäpuheterapiana. Minulla on kokemusta eri-ikäisitä asiakkaista (3-6kk ikäisistä Down-vauvoista aikuisneurologisiin asiakkaisiin). Kuntoutuksessa otan huomioon asiakkaani tarpeet ja lähiympäristön henkilöt sekä heidän näkemyksensä kuntoutuksen tavoitteista, jotta asiakkaani arjessa selviytyminen helpottuisi. Minulla on kokemusta mm. vuorovaikutuksen tukemisesta, kommunikointikeinojen kehittämisestä sekä erilaisista AAC-keinoista (esim. tukiviittomat, kuvat, tablettisovellukset, kommunikointikansiot), syömisvaikeuksien kuntoutuksesta sekä puheen tuottamisen ja ymmärtämisen haasteiden tukemisesta. Vaikka minulla onkin koko Sanapolku johdettavana, on asiakastyö aina lähellä sydäntäni ja yksi voimavarani lähde.

Julkaisut:

Etänä Lähelle-erityislapsen arki kuntouttavaksi etäpuheterapian keinoin (2020). Anu Leinonen & Heli Konola. Tiivistelmä Puheen ja Kielen tutkimuksen päivät 2020. 

Etänä Lähelle-erityislapsen arki kuntouttavaksi etäpuheterapian keinoin (2018). Kokemuksia etäkuntoutuksesta. Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia (toimitettu teos). Anu Leinonen & Heli Konola 

Kommunikaatiokeinot:

Kuvat, tukiviittomat, tekniset apuvälineet, PCS-kuvat

Koulutukset

 • Ensiapukoulutus EA1
 • OPT- Oral Placement Therapy 1
 • Feeding Therapy, Soty Ry
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Miten ohjaan kommunikointikansion käyttöä
 • Harvinaiset orofakiaaliset oireyhtymät
 • Puheen pragmaattiset häiriöt autismissa
 • Voimaannuttava vuorovaikutus
 • Lasten ja aikuisten puheen apraksiat
 • Autismin kirjon arviointi
 • Puhe takussa vai nielu tukossa
 • Puhetta puheesta, dyspraksia
 • Kosketusvihjeet käyttöön
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Taike- taulusto kommunikoinnin välineenä
 • Aitoon vuorovaikutukseen vaihtoehtoisella kommunikointivälineellä
 • PECS
 • Leikki sijansa saakoon
 • Äänteistä puhetta -seminaari
 • GAS- tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä
 • Varhaisen vuorovaikutuksen arviointi- Care Index
 • Kielijänne- tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista
Siirry yhteystiedot-sivulle
Anu Martikainen