Palvelut

Tarjoamme laadukasta ja ammattitaidolla tehtyä puheterapiaa sekä työnohjausta

Toteutamme palvelumme asiakaslähtöisesti, yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan kykyä toimia ja kommunikoida arjessa. Puheterapiassa kuntoutetaan puheen- ja kielenkehityksen häiriöitä, vuorovaikutus- ja kommunikointiongelmia, syömis- ja nielemistoimintoja sekä äänen käytön ongelmia.

Tutustu monipuolisiin puheterapia- ja arviointipalveluihimme

Työnohjaus ja koulutukset

Työnohjauksessa tuetaan ohjattavien ammattitaitoa ja ammatillista kasvua vuorovaikutuksessa työnohjaajan kanssa. Lisäksi autetaan löytämään keinoja työhön liittyvien vaatimusten ja haasteiden selvittämiseksi. Työnohjauksen on todettu lisäävän ohjattavan voimavaroja, jaksamista sekä työviihtyvyyttä.

Sanapolku järjestää puheterapeuteille ja sidosryhmille erilaisia koulutuksia, webinaareja ja työpajoja. Ota yhteyttä ja kerro millaista koulutusta tarvitsette: toimisto@sanapolku.fi

Lue lisää työnohjauksesta ja koulutuksista