Työnohjaus ja koulutukset

Työnohjaus

Ammattitaitoa ja ammatillista kasvua vuorovaikutuksessa työnohjaajan kanssa

”Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä” -Suomen työnohjaajat ry.

Työnohjauksessa tuetaan ohjattavien ammattitaitoa ja ammatillista kasvua vuorovaikutuksessa työnohjaajan kanssa. Lisäksi autetaan löytämään keinoja työhön liittyvien vaatimusten ja haasteiden selvittämiseksi. Työnohjauksen on todettu lisäävän ohjattavan voimavaroja, jaksamista sekä lisäävän työviihtyvyyttä.

Työnohjaus voi olla yksilö-, pari- tai ryhmäohjausta ja ohjauskerran pituus voi vaihdella 45 minuutista 90 minuuttiin. Työnohjaus on prosessi, jossa luodaan prosessille tavoitteet yhdessä ohjattavien ja tilaajan kanssa. Työnohjausprosessin pituus vaihtelee, yleisimmin prosessin pituus on 2 vuotta ja ohjauskäynnit kuukausittain.

Työnohjausta antaa koulutettu työnohjaaja. Lisäksi olemme STOry:n (Suomen työnohjaajat ry) jäseniä ja sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen eettisiä periaatteita.

Koulutukset

Sanapolku järjestää erilaisia koulutuksia puheterapeuteille ja sidosryhmille webinaareina ja työpajoina.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kerro millaista koulutusta tarvitsette!