Satu Viljanen

Satu Viljanen
puheterapeutti, FM
Asiakasryhmät: Lapset ja nuoret
  • Hyvinvointialueet
  • Kela

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta tammikuussa 2022. Pitkän harjoitteluni tein perusterveydenhuollossa Helsingin kaupungilla, jossa arvioin ja kuntoutin pääasiassa alle kouluikäisiä lapsia. Harjoitteluni aikana sain myös kokemusta monikielisten ja -kulttuuristen lasten kanssa työskentelystä. Valmistumiseni jälkeen siirryin yksityiselle sektorille kuntouttavaksi puheterapeutiksi. Asiakkaani olivat lapsia, joilla oli erilaisia kielen kehityksen haasteita, äännevirheitä tai epäselvää puhetta.

Sanapolulla olen aloittanut helmikuussa 2023. Tällä hetkellä työnkuvaani kuuluu pääasiassa alle kouluikäisten lasten arviointi ja kuntoutus, jota teen ostopalveluna mm. Keusotelle. Olen erityisen kiinnostunut lasten kielellisistä pulmista, kuten nimeämisvaikeudesta ja puheen ymmärtämisen haasteista, sekä epäselvän puheen kuntoutuksesta.

Parasta työssäni on jatkuva oppiminen, itsensä haastaminen, erilaisten ihmisten kohtaaminen sekä jaetut onnistumisen kokemukset. Minulle on tärkeää luoda asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa hyvä ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, jossa asiakas ja hänen perheensä kokevat tulevansa kuulluksi. Terapeuttina olen kannustava ja pyrin sopeuttamaan omaa toimintaani asiakkaan mukaan, sekä toimimaan lasta motivoivalla tavalla. Koen tärkeänä sen, että asiakas saa tarpeeksi onnistumisen kokemuksia ja että vuorovaikutus on lasta kannattelevaa.

Käytän työssäni tarpeen mukaan puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä, kuten kuvia ja tukiviittomia. Näin uran alkuvaiheessa kouluttautuminen on ensiarvoisen tärkeää, ja pyrinkin vahvistamaan ammatillista osaamistani osallistumalla säännöllisesti täydennyskoulutuksiin ja työnohjauksiin.

Kielitaito:

Tarjoan puheterapiaa suomeksi, ja ohjausta myös englanniksi ja ranskaksi.

Kommunikaatiokeinot:

Kuvat, tukiviittomat

Koulutukset

  • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus (osa 1)
  • Puhemotoriikan perusteet
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla 1
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla 2
  • Interventioklinikka
Siirry yhteystiedot-sivulle
Satu Viljanen