Sari Nissinen

Sari Nissinen
Puheterapeutti, FM, Palveluesimies Kuopio
Asiakasryhmät: Lapset ja nuoret
 • Hyvinvointialueet
 • Kela

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2006. Olen viihtynyt Sanapolulla vuodesta 2013 alkaen. Tätä ennen työskentelin terveyskeskuksissa sekä keskussairaalassa tehden monipuolisesti sekä kuntoutustyötä että arviointeja. Sanapolulla olen työskennellyt monenlaisten asiakasryhmien kanssa sekä Kelan että kuntien maksusitoumuksella. Puheterapeutin työssä minua kiinnostaa erityisesti vuorovaikutuksen kuntoutus. Minulla on kokemusta monipuolisesti myös mm. epäselvän puheen, kielellisen erityisvaikeuden ja syömisvaikeuksien kuntoutuksesta. AAC-keinoja (esim. tukiviittomat, kuvat, tablettisovellukset) käytän työssäni päivittäin. Hyvän terapiasuhteen lisäksi pidän erittäin tärkeänä hyvää ja luottamuksellista suhdetta lapsen perheeseen ja lähiyhteisöön.

Koulutukset

 • Ensiapukoulutus EA1
 • Hanen e-seminar: Teaching Tuning
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, osa I ja II
 • Lapsen tunnesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukeminen autismikirjossa
 • Pragmatics, play and theory of mind and executive functions
 • Etänä lähelle-etäkuntoutuksen mahdollisuudet puheterapiassa
 • GAS-tavoitteiden asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä
 • GAS-logopedisessä viitekehyksessä
 • Lasten ja aikuisten puheen apraksiat
 • Suun sensorisia pulmia lapsilla
 • OPT- The Oral Placement Therapy 1
 • Kielellinen erityisvaikeus ja käypähoito
 • Kuvilla kommunikoimaan
 • Verbal dyspraksia
 • Autismin talvipäivät
 • Bliss-kurssi
 • PECS-koulutus
 • Autismin tutkimus- ja kuntoutus
 • Sanapolun sisäiset koulutukset:
 • Tukiviittomakurssi
 • ICF-tietoa puheterapeuteille
 • GAS- tavoitteiden asettaminen ja käytännöt
Siirry yhteystiedot-sivulle
Sari Nissinen