Sari Arffman

Sari Arffman
Puheterapeutti, FM, Puhella Oy
Asiakasryhmät: Aikuiset, Lapset ja nuoret
 • Etäpuheterapia
 • Hyvinvointialueet
 • Kela

Valmistuin puheterapeutiksi keväällä 2007 Oulun yliopistosta. Tuolloin työskentelin julkisella puolella puheterapeuttina arvioiden ja kuntouttaen kehitysvammaisia lapsia ja aikuisia.
Syksyllä 2007 siirryin työskentelemään yksityiselle sektorille puheterapeutiksi. Asiakkaina on ollut niin Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat, kuin myös kuntien asiakkaat. Puheterapiatyön lisäksi olen tehnyt kuntoutuskentällä monenlaista, muun muassa kouluttanut ja konsultoinut, ollut mukana projekteissa ja kehittämistehtävissä sekä esimiestyössä.

Työskentelen mielelläni sekä lapsi- että aikuisasiakkaiden parissa. Tärkeää minulle terapeuttina on löytää yhdessä asiakkaan ja hänen lähiympäristön kanssa kuntoutukseen motivoivia menetelmiä, että harjoittelua on helppoa ja mielekästä jatkaa myös silloin, kun terapeutti ei ole paikalla. Parasta puheterapeutin työssä on asiakkaiden ja heidän lähiympäristön kanssa yhdessä koettu ilo onnistumisista ja edistymisestä.

Koulutukset

 • Ensiapukoulutus EA1
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
 • Puhemotoriikan perusteet
 • Alle kouluikäisen lapsen änkytysterapia koulutus
 • Asiakkaiden ja perheiden kohtaaminen kuntoutustyössä – tämän päivän haasteet
 • Kohti laadukasta etäkuntoutusta
 • Virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet kuntoutuksessa ja terveydenhuollossa
 • Rehabweek – Certificate of Attendance
 • Autismikuntoutus arjessa
 • Teknologia kuntoutuksessa
 • Etäkuntoutuksen seminaari – Välimatkoista Välittämättä
Siirry yhteystiedot-sivulle
Sari Arffman