Päivi Närhi

Päivi Närhi
Puheterapeutti, FM, Tmi Puheterapeutti Päivi Närhi
Asiakasryhmät: Aikuiset, Lapset ja nuoret
 • Etäpuheterapia

Olen Oulun yliopistosta vuonna 1996 valmistunut puheterapeutti (FM). Suurimman osan työurastani olen toiminut kehitysvammasektorilla kuntoutustutkimuksia ja -suunnitelmia tekevässä työryhmässä. Lisäksi olen työskennellyt puheterapeuttina yksityisissä terapia-alan yrityksissä noin viisi vuotta sekä kaksi vuotta yliopisto-opettajana Oulun yliopiston logopedian laitoksella. Vuosien saatossa olen saanut toteuttaa kaiken ikäisten ihmisten kuntoutusta; urani alkuvaiheessa keskityin aikuisneurologisiin asiakkaisiin nykyään lapsiasiakkaiden ollessa suurempana asiakasryhmänäni. Kliinisen puheterapiatyön lisäksi olen toiminut myös kouluttajana sekä tiiminvetäjä-esimiehenä.

Etäpuheterapian olen kokenut erittäin toimivaksi ja tulokselliseksi niin lapsille kuin aikuisillekin ja haluankin jatkossa olla kehittämässä näitä käytäntöjä Suomen kuntoutuskentällä. Tähän saan mahdollisuuden nyt tarjotessani puheterapiapalveluita alihankintana Sanapolku Oy:lle.

Sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation pulmat ovat olleet erityisenä mielenkiinnon kohteenani, minkä lisäksi minulla on erityisosaamista puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiomenetelmistä. Onnistumisen kokemuksia on tullut erityisesti silloin, kun olen saanut henkilön tulemaan vuorovaikutukseen, ja löydämme toimivat kommunikaatiomenetelmät yhteistyössä hänen lähi-ihmistensä kanssa. Työskentelen mielelläni kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa.

Edelleen haluan opiskella ja oppia lisää, mistä pidän huolen osallistumalla säännöllisesti alamme täydennyskoulutuksiin.

Kielitaito:

Tarjoan puheterapiaa suomeksi.

Kommunikaatiokeinot:

Kuvat, tukiviittomat, puhelaitteet

Koulutukset

 • Ensiapukoulutus EA1
 • Viittomakielen peruskurssi
 • Viittomakielen intensiivikurssi II
 • Autistisen lapsen varhaiskuntoutus – koulutus ammattihenkilöille
 • Vaikeavammaisten kuntoutussuunnitelmat ja niiden laadinta
 • HÄH? Kuulohahmotus – miten tutkin ja kuntoutan?
 • Toimivan kommunikointimateriaalin suunnittelu ja käyttö
 • Kuntoutustiede
 • Certificate of achievement training of Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS), IRR-pätevyys
 • Oulun yliopiston logopedian alan tutkimusseminaari
 • Arvoitukselliset aistit oppimisen ja tunne-elämän perustana
 • ”Puhetta puheesta” – Puheen motoriset perusvalmiudet, verbaalinen dyspraksia ja sen kuntoutus
 • Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen
 • Aitoon vuorovaikutukseen vaihtoehtoisesti kommunikoimalla
 • Autismin kirjo – Nykytietoa neurologian ja psykiatrian viitekehyksessä
 • GAS (Goal Attainment Scaling)
 • Sosiaalinen kommunikaatio. Arvioinnista toimivaan kuntoutukseen, opetukseen ja ohjaukseen
 • Lapsi toimijana – Miten voimme yhdessä tukea lapsen osallisuutta arjessa?
 • Ero ikätasoon kasvanut – kehitysvammaisuuden huomioiminen kuntoutuksessa ja opetuksessa
 • Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus
 • Kaksi- ja monikielisyys puheterapeutin näkökulmasta
 • Yhteisön ohjaus
 • Ilo oppia! Huonokuuloinen lapsi päivähoidossa
 • Autismin kirjon vaikeudet puheterapeutin näkökulmasta
 • Arviointi puheterapiakuntoutuksen perustana
 • Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus
 • Puheen sujuvuuden hallinnan keinot änkytysterapiassa
 • 3-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy (OPT)
Siirry yhteystiedot-sivulle
Päivi Närhi