Nina Hyvärinen

Nina Hyvärinen
Puheterapeutti, FM
Asiakasryhmät: Lapset ja nuoret
 • Hyvinvointialueet
 • Kela

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2019. Ennen Sanapolun remmiin siirtymistä työskentelin perusterveyden huollon puheterapeuttina Lahdessa, jossa tein lasten ja nuorten kuntoutus yksikössä puheen, kielen ja kommunikoinnin kehityksen arviointia ja kuntoutusta. Sanapolulla aloitin vuonna 2021. Työni on painottunut lapsiasiakkaiden kuntoutukseen, jotka ovat ohjautuneet Kelan tai kuntien maksusitoumuksella.

Puheterapeutin työssä minua kiinnostavat vuorovaikutuksen, kielen ja puheentuoton häiriöiden kuntoutus. Työssäni minulle on tärkeää luoda hyvä terapiasuhde, motivointi ja leikillisyys. Työssäni on myös innostavaa tehdä yhteistyötä lapsen lähipiirin kanssa ja moniammatillisesti. Kuntoutuksessa käytän AAC-keinoja kuten kuvia ja tukiviittomia kommunikoinnin ja toiminnanohjauksen apuna.

Koulutukset

 • Ensiapukoulutus EA1
 • Muksuoppi
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
 • Hanen e-seminar: Teaching Tuning
 • Teaching tuning in: Practical strategies to promote theory of mind for verbal children on the autism spectrum
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
 • Sata viittomaa lapsen elämään
 • Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus
 • Puhemotoriikan perusteet
 • GAS-menetelmän perusteet
 • PRT (Pivotal Response Training) osana autismikirjon kuntoutusta
Siirry yhteystiedot-sivulle
Nina Hyvärinen