Mirja Pulkkinen

Mirja Pulkkinen
Puheterapeutti, FM
Asiakasryhmät: Aikuiset, Lapset ja nuoret
 • Etäpuheterapia
 • Hyvinvointialueet
 • Kela

Olen suorittanut logopedian tutkintoni Helsingin yliopistossa, josta valmistuin vuonna 2019. Pitkän harjoitteluni ja lyhyen sijaisuuden tein Validia Kuntoutuksessa aikuisneurologisella puolella. Työskentelin asiakkaiden kanssa, joilla oli traumaattisen aivovamman, selkäydinvamman, aivoverenkiertohäiriön tai neurologisen sairauksen seurauksena puheen, äänen tai kielelliskommunikatiivisen toimintakyvyn haasteita.

Tämän jälkeen siirryin Vantaan perusterveydenhuollon puheterapeutiksi. Vantaalla otin vastaan kaiken ikäisiä asiakkaita ja työhön kuului arviointia sekä yksilö-ja ryhmämuotoista ohjausta ja kuntoutusta. Kiinnostuin erityisesti lasten kielen ja vuorovaikutuksen kehityksestä. Sain olla osa varhaiskommunikaatiotyöryhmää, jossa kehitimme ohjeita ja materiaalia terapeuttien sekä asiakkaiden ja heidän lähipiirinsä käyttöön.

Olen aloittanut Sanapolussa keväällä 2021 ja ehtinyt perehtyä sekä lasten että aikuisten etäpuheterapiakuntoutukseen. Lisäksi työskentelen Keu-Soten alueella perusterveydenhuollossa. Panostan työssäni lämpimän ja avoimen terapiasuhteen luomiseen asiakkaan ja hänen perheensä kanssa.

Kielitaito:

Tarjoan puheterapiaa suomeksi ja ohjausta myös englanniksi.

Kommunikaatiokeinot:

Kuvat, tukiviittomat

Koulutukset

 • Ensiapukoulutus EA1
 • Erilaisia lähestysmistapoja lasten syömisvaikeuksien kuntoutuksessa
 • Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus
 • Pragma – Sosiaalisen ja pragmaattisen kielen ymmärtämisen testi
 • NRDLS- testin koulutus The New Reynell Development Language Scales
 • Alle kouluikäisen valikoivasti puhumattoman lapsen palveluprosessi Vantaalla
 • Etäpuheterapian mahdollisuudet webinaari
 • Kommunikoinnin apuvälineet ja AAC / Tikoteekki
 • A Three Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy (OPT)
 • Lisää varmuutta tavoitteen asetteluun – GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä
 • Lasten valikoiva/rajoittunut syömiskäyttäytyminen
 • Pienen lapsen syömiskehitys ja sen poikkeavuudet
 • Puheen ymmärtäminen
 • PRT: Pivotal Response Treatment
 • Interventioklinikka
Siirry yhteystiedot-sivulle
Mirja Pulkkinen