Maiju Saarinen

Maiju Saarinen
vapaalla
puheterapeutti, FM
Asiakasryhmät: Lapset ja nuoret
 • Etäpuheterapia
 • Hyvinvointialueet
 • Kela

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2014. Valmistumiseni jälkeen työskentelin puheterapeuttina perusterveydenhuollossa Kirkkonummen kunnalla sekä Vantaan kaupungilla. Sanapolulla olen aloittanut vuonna 2019.

Työkokemusta minulla on kertynyt erityisesti lasten puheen, kielen ja kommunikaation arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä lähiympäristön ja perheiden ohjauksesta. Myös etä- ja ryhmämuotoinen puheterapia, moniammatillinen tiimityöskentely sekä erilaisten ohjaus- ja infotilaisuuksien pitäminen on ollut osa työnkuvaani. Monikielisten ja -kulttuuristen asiakkaiden kanssa työskentely on minulle tuttua.

Työnkuvaani kuuluu perusterveydenhuollon asiakkaiden arviointi ja kuntoutus, jota teen ostopalveluna kuntayhtymille, sekä Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus Mäntsälän, Kellokosken, Pornaisten ja Järvenpään alueilla. Asiakkaani ovat pääasiassa alle kouluikäisiä lapsia.

Puheterapiassa minulle on tärkeää luoda hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa sekä pyrkiä löytämään ja hyödyntämään lapsen omat kiinnostuksen kohteet terapian toteuttamisen tueksi. Puheterapiassa myös huumori saa kukkia – uuden oppiminen on helpointa silloin kun on hauskaa!

Kielitaito

Tarjoan puheterapiaa suomeksi ja ohjausta myös englanniksi.

Kommunikaatiokeinot

Kuvat, tukiviittomat

Koulutukset

 • EA1 -kurssi
 • Puhemotoriikan perusteet
 • Syömis- ja nielemisvaikeuksien kohtaaminen puheterapeuttina
 • Faceformer
 • Working with Selective Mutism
 • Kommunikoinnin apuvälineet ja AAC/Tikoteekki
 • Myofuntionaalinen terapia
 • Rakenteinen kirjaaminen
 • Maahanmuuttajalapsen erityisvaikeuksien tunnistaminen-näkökulmana kehittyvä kielitaito, oppimisvaikeudet ja taitojen harjaannuttaminen 2
 • Maahanmuuttajalapsen erityisvaikeuksien tunnistaminen-näkökulmana kehittyvä kielitaito, oppimisvaikeudet ja taitojen harjaannuttaminen 1
 • Monikulttuurisuus
 • ICF-tietoa puheterapeuteille
 • Muksumaanantai – pienten lasten puheterapia
 • Puheen ymmärtämisen vaikeuksiako?
 • Pe-pe-perjantai – tietoja ja keinoja änkytysterapiaan
 • Varhaiset ihmissuhteet, aivojen muovautuvuus ja lapsen terve kehitys
 • Osallistava ohjaus
 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet, osa 2
 • Puheterapian monikielimaanantai
 • Puheterapeuttipäivät
 • Puhemotoriikka ja puhe-ja oraalimotoriset pulmat -puheterapeuttipäivät 2023
 • Varmuutta tavoitteen asetteluun: GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä
 • Kuulovikaisen lapsen kuntoutus
Siirry yhteystiedot-sivulle
Maiju Saarinen
vapaalla