Maija Martinsuo

puheterapeutti, FM Tmi puheterapeutti Maija Martinsuo
Asiakasryhmät: Lapset ja nuoret
 • Hyvinvointialueet
 • Kela

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta alkuvuonna 2020. Pitkän loppuharjoitteluni suoritin Kymenlaakson keskussairaalan lastenneurologian tutkimusyksikössä syksyllä 2019. Aloitin työskentelyn Sanapolulla heti valmistuttuani. Työnkuvani Sanapolulla on monipuolinen: arvioin ja kuntoutan lapsia perusterveydenhuollossa (Keusote), jonka lisäksi teen lähikuntoutusta kuntien maksusitoumuksilla (Loviisa, Kymsote) sekä Kelan vaativaa kuntoutusta useilla eri paikkakunnilla (Kotka, Loviisa, Pornainen).  Minulla on kokemusta myös etäterapian tekemisestä, mutta juuri nyt minulla ei ole asiakkaista etäkuntoutuksessa.

Puheterapiassa minulle on tärkeää luoda myönteinen, lasta vahvasti huomioiva ja motivoiva ilmapiiri. Työ on ihmisläheistä ja erittäin monipuolista ja vaatii kykyä sopeutua erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tällä hetkellä työskentelen vuorovaikutuksen, kommunikoinnin ja kielellisten sekä puhemotoristen pulmien kuntoutuksen parissa. Kouluttautuminen on minulle etenkin nyt uran alkuvaiheessa tärkeää, ja haluan päivittää ja kehittää osaamistani säännöllisesti.

Kielitaito:

Tarjoan puheterapiaa suomeksi ja ohjausta myös englanniksi.

Kommunikaatiokeinot:

Kuvat, tukiviittomat

Koulutukset

 • Ensiapukoulutus EA1
 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet -verkkokoulutus
 • Vauvojen ja pienten muksujen syömispulmat
 • Nimeämistaitojen arviointi ja tukeminen webinaari
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutuksen workshop
 • Etäkuntoutuksen mahdollisuudet etäpuheterapiassa
 • Kipinää kuvakommunikointiin
 • Puhemotoriikan perusteet
 • Coaching as part of therapy
 • Sanapolun sisäiset koulutukset:
  • ICF-tietoa puheterapeuteille
  • GAS- tavoitteiden asettaminen ja käytännöt
  • Tukiviittomakurssi
Siirry yhteystiedot-sivulle