Ilona Sunervo

Vapaalla
puheterapeutti, FM
Asiakasryhmät: Aikuiset, Lapset ja nuoret
 • Etäpuheterapia
 • Hyvinvointialueet
 • Kela

Olen valmistunut vuonna 2015 Helsingin yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta.

Sanapolulla olen aloittanut vuonna 2019, jossa työskentelen tällä hetkellä pääosin alle kouluikäisten lasten kanssa, tehden etä- sekä lähiterapiaa kunnan maksusitoumuksilla. Toimin myös Kelan terapeuttina Helsingin ja Vantaan alueilla.

Ennen Sanapolkua olen työskennellyt aikuisneurologisella kuntoutusosastolla sekä perusterveydenhuollon terveyskeskuspuheterapeuttina, jossa tutuiksi tulivat laajasti niin lasten kuin aikuisten puheen, kielen, kommunikoinnin sekä nielemisen haasteet ja näiden arviointi sekä kuntoutus. Sain myös vankkaa kokemusta monikielisyydestä sekä moniammatillisesta tiimityöskentelystä. Yksilöpuheterapian lisäksi olen ohjannut erilaisia ryhmäpuheterapioita, kuten r-ryhmiä ja afasiaryhmiä.

Erityisosaamista minulla on aivoverenkiertohäiriöihin ja eteneviin neurologisiin sairauksiin liittyvien kommunikoinnin sekä nielemisen ongelmien arvioinnista ja kuntoutuksesta. Olen kiinnostunut myös lasten puhemotoriikan sekä kielellisten häiriöiden kuntoutuksesta. Vastaanotolleni ovat tervetulleita kaikenikäiset asiakkaat.

Puheterapeutin työssä minulle on tärkeää kohdata perheet ja asiakkaat yksilöllisesti sekä empaattisesti ja luoda toimiva vuorovaikutussuhde. Yhdessä työskentelyn ilo sekä onnistumisen kokemukset ovat työni parhaita puolia.

Hyödynnän työssäni kommunikointia tukevia ja korvaavia menetelmiä, kuten kuvia ja tukiviittomia. Pidän ammattitaidostani huolta jatkuvalla kouluttautumisella sekä työnohjauksella.

Kielitaito:

Tarjoan puheterapiaa suomeksi ja ohjausta myös englanniksi.

Kommunikaatiokeinot:

Kuvat, tukiviittomat

Koulutukset

 • Ensiapukoulutus EA1
 • Muksuoppi
 • Nimeämistaitojen arviointi ja tukeminen webinaari
 • Neuropsykologisten haasteiden huomiointi kielihäiriöisen lapsen puheterapiassa
 • Toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja sosiaalisen toimintakyvyn kuntoutus
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
 • Syömis- ja nielemisvaikeuksien kohtaaminen puheterapeuttina
 • A Three Part Treatmen Plan for Oral Placement Therapy (OPT)
 • DPNS -sertifikaattti nielemisvaikeuksiin (The Organic Swallow with DPNS and E-stim certifications)
 • Facial Muscle Exercise Program cetrification
 • Myofunktionaalinen terapia
 • Dysfagia Parkinsonin, MS- ja ALS-taudeissa
 • Toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja sosiaalisen toimintakyvyn kuntoutus
 • Monikultuurisuus
 • Maahanmuuttajalapsen erityisvaikeuksien tunnistaminen – näkökulmana kehittyvä kielitaito, oppimisvalmiudet ja taitojen harjaantuminen 2
 • Maahanmuuttajalapsen erityisvaikeuksien tunnistaminen – näkökulmana kehittyvä kielitaito, oppimisvalmiudet ja taitojen harjaantuminen 1
 • Puheterapian monikielimaanantai
 • Muksumaanantai – pienten lasten puheterapia
 • Puheen ymmärtämisen vaikeuksiako?
 • Etenevät kielihäiriöt: diagnostiikka ja kuntoutuskokemuksia
 • Osallistava ohjaus
 • Pe-pe-perjantai- tietoja ja taitoja änkytysterapiaan
 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet, osa 2
 • Etänä Lähelle- etäkuntoutuksen mahdollisuudet puheterapiassa
 • ICF-tietoa puheterapeuteille
 • GAS- tavoitteiden asettaminen ja käytännöt
Siirry yhteystiedot-sivulle
Vapaalla