Hanna Roininen

Hanna Roininen
Puheterapeutti, FM, tmi Puheterapeutti Hanna Roininen
Asiakasryhmät: Aikuiset, Lapset ja nuoret
 • Etäpuheterapia
 • Hyvinvointialueet
 • Kela

Opiskelin logopediaa Tampereen yliopistossa ja työskentelin valmistuttuani (2014) puheterapeuttina alkuun erikoissairaanhoidossa kommunikoinnin apuvälinearvioiden ja aikuisneurologisten asiakkaiden parissa. Lisäksi olen tehnyt puheterapeuttisia arviointeja ja kuntoutuksia kuntien perusterveydenhuollossa. Tällä hetkellä työni sisältää pääasiassa Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta sekä lapsi- että aikuisasiakkaiden kanssa. Työssäni hyödynnän sekä manuaalisia että teknisiä puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja ja ohjaan niiden käyttöä asiakkaan lähiympäristöille. Puheterapeutin työssä mielestäni hienointa on mahdollisuus toimia erilaisten asiakasryhmien sekä erilaisten puheen ja kielen häiriöiden parissa. Erityisesti olen kiinnostunut vuorovaikutuksen ja puheentuoton häiriöiden kuntouttamisesta. Hyvä terapiasuhde, motivaatio, asiakkaan vahvuuksien huomiointi ja avoin yhteistyö asiakkaan lähipiirin kanssa ovat mielestäni keskiössä kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamisen suhteen.

Olen kouluttautunut myös eläinavusteiseksi valmentajaksi (Alfa Partners Academy, 2020), mikä mahdollistaa ratkaisukeskeisen eläinavusteisen työtavan yhdistämisen terapiatyöhön. Koiran ja terapiatyön yhdistämisessä hienoa on jo pelkästään eläimen läsnäolon positiivinen vaikutus asiakkaan motivaatioon, keskittymiseen ja sitä kautta edistymiseen ja kuntoutusjakson tavoitteiden saavuttamiseen. Tällä hetkellä opiskelen sosiaalipedagogista hevostoimintaa (HAMK ja Ypäjän Hevosopisto, 2021–2022), ja tavoitteenani onkin jatkossa koirien lisäksi päästä tekemään terapiatyötä myös oman ponini kanssa.

Koulutukset

 • Pienten lasten syömispulmat – Yäk, en syö! 22.3.2019
 • PRT – Miten hyödyntää autismikirjon kuntoutuksessa? 4.–5.11.2020
 • Aistitiedon käsittelyn haasteet lasten ja lapsiperheiden arjessa 16.–17.9.2020
 • GAS logopedisessä viitekehyksessä 4.9.2020
 • 3-Part Treatment Plan for OPT (Oral Placement Therapy) 5.–6.6.2019
 • Havainnoidaan lisää 10.5.2019
 • KOMMUNIKAATION KOLMIO JA KULMAKIVET: työkalu kommunikaatiotaitojen arviointiin ja terapian lähitavoitteiden määrittämiseen 31.1.–1.2.2019
 • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe 8.11.2018
 • GAS – tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä -webinaari 23.8. ja 26.9.2018
 • Kivaa kuvilla 21.3.2017
 • Työyhteisötaidot – Yhdessä onnistumme 27.2.2017
 • TAIKE-käyttöönottokoulutus 7.–8.12.2016
 • Huomaa hyvä! Foniatrinen juhlaseminaari 18.11.2016
 • Tikoteekki-verkoston neuvottelupäivät 10.–11.11.2016
 • Hyvät käytännöt ALSia sairastavan tukena 27.5.2016
 • Tikoteekki-verkoston perehdytyspäivä 26.4.2016
 • Working with Selective Mutism 14.–15.3.2016
 • Sillalla 2016 -seminaari: uusinta tietoa ja käytännön ideoita puhevammaisen henkilön vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukemiseen sekä tietotekniikan käyttöön opetuksessa ja kuntoutuksessa 4.–5.2.2016
 • A sensory motor approach to apraxia of speech and related motor speech disorders 23.10.2015
 • The organic swallow with DPNS & E-stim certifications 21.–23.9.2015
 • The facial muscle exercise program 21.–23.9.2015
 • Ensiapu1 1.–2.9.2015 Kerrattu 2.9.2018
 • Yhteisön ohjaus 24.8.2015
 • Trakeostomia 24.4.2015
 • Tapaturmassa syntyneet aivovammat ja logopediset haasteet 18.–19.4.2013
 • Lisäksi verkkokurssit:  Rakenteinen kirjaaminen (Kanta) 16.8.2018
  • Tietojen turvallinen käsittely (Kanta) 16.8.2018
  • Potilasturvallisuutta taidolla 22.12.2016
  • Tietoturva ja tietosuoja terveydenhuollossa 1.8.2016
  • Potilastiedon arkisto (Kanta) 4.6.2015
Siirry yhteystiedot-sivulle
Hanna Roininen