Hanna Mörsky

Hanna Mörsky
Puheterapeutti, FM, Puheterapiapalvelu Hanna Mörsky
Asiakasryhmät: Lapset ja nuoret
 • Hyvinvointialueet
 • Kela

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2008 (FM, Helsingin yliopisto). Aloitin työskentelyn peruspalveluissa ja perheneuvolassa. Ammatinharjoittajaksi päädyin vuoden 2013 alusta. Sanapolku Oy:ssa teen alihankkijana Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta Mäntsälän kunnan alueella.

Eniten kokemusta puheterapeuttina minulla on lasten kommunikoinnin, puheen- ja kielenkehityksen pulmista. Minulle on tärkeää, että lapset ja heidän vanhempansa tulevat kuulluksi omana itsenään ja persoonanaan ja voin toimia eräänlaisena perheiden ”rinnallakulkijana”. Työssäni nautin tilanteista, joissa verkostoituminen (perhe, päiväkoti tai koulu ja terapiat) toimii suotuisasti lapsen kehitystä vahvistaen.

Koulutukset

 • EA1 -koulutus
 • ICF-koulutus puheterapeuteille
 • Syömisvaikeudet ja niiden kuntoutus
 • Sensoriset pulmat syömishaasteiden taustalla
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
 • Laulupiirtäminen vuorovaikutuksen ja erityislasten tukena
 • Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin
 • Havainnoi, arvio ja kuntouta epäselvä puhe
 • Puheen kuntoutuksen prosessikoulutus
 • GAS-tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä
 • Miten aloitan kuntoutuksen puhumattoman lapsen kanssa
 • Kielijänne, tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista
 • OPT-menetelmän peruskurssit
Siirry yhteystiedot-sivulle
Hanna Mörsky