Erja Nykänen

Erja Nykänen
puheterapeutti, FM työnohjaaja tmi Erja Nykänen
Asiakasryhmät: Lapset ja nuoret
 • Hyvinvointialueet
 • Kela

Lähdin opiskelemaan logopediaa Helsingin yliopistoon, koska olin kiinnostunut laulajana erityisesti äänenkäytöstä ja äänihäiriöiden hoitamisesta. Pro Graduni valmistui kuitenkin monikielisten lasten kielenoppimisen aiheesta. Valmistuttuani vuonna 1999 työskentelin aluksi päivähoidon puheterapeuttina Helsingissä yhteisöllisesti ja moniammatillisesti lapsia kuntouttaen. Vuonna 2003 siirryin työskentelemään terveysasemalle kuntouttamaan pääasiassa alle kouluikäisiä lapsia. Vuosaaressa työskennellessäni sain paljon arvokasta kokemusta monikielisten perheiden kanssa työskentelystä. Syksyllä 2007 siirryin Kuopioon Lasten ja nuorten mielenterveysyksikköön puheterapeutiksi. Kuopion kaupungilla toimin mm. varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lastenneuvolaterveydenhoitajien kouluttajana liittyen lasten kommunikoinnin haasteiden varhaiseen tunnistamiseen ja tukemiseen, kaupungin organisaatiossa varhaisen tuen koordinaattorina ja LapsiKuopio-hankkeessa 2009-2010 lasten puheterapian asiantuntijana. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita siirryin hoitamaan 2017 ja saman vuoden keväällä aloitin ammatinharjoittajana toimimisen.

Minua kiinnostaa erityisesti puheentuoton häiriöt, änkytys, toiminnalliset äänihäiriöt ja syömisen haasteet lapsuusiässä ja se, mitä tapahtuu puheterapiasuhteen ytimessä. Puheterapiassa haluan kulkea asiakkaiden rinnalla, heitä ratkaisukeskeisesti auttaen. Hyödynnän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja. Olen myös työnohjaaja ja minua kiinnostaa kollegoiden ja alan opiskelijoiden ohjaaminen. Vahvistan  jatkuvasti omaa ammattitaitoani kouluttautumalla, työnohjauksella ja seuraamalla oman alani kehittymistä.

Koulutukset

 • Ensiapukoulutus EA1
 • AAC:n moninaisuus puheterapeutin työssä-  Puheterapeuttipäivät 2021
 • AAC-teoriakoulutus
 • Tukiviittomat tutuiksi 2
 • Tukiviittomien kertauskurssi Sanapolun puheterapeuteille
 • GAS- Logopedisessä viitekehyksessä
 • GAS- tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmänä
 • Teletherapy and coaching: the course in which we try to practice what we preach
 • Etäkuntoutuksen mahdollisuudet puheterapiassa
 • Etänä Lähelle- etäkuntoutuksen mahdollisuudet puheterapiassa
 • 6 th Nordic conference on Feeding Difficulties in Children
 • Syömis- ja nielemisvaikeuksien kohtaaminen puheterapeuttina
 • S.O.S. Approach to Feeding (Sequential Oral Sensory)+ syömisen á la carte
 • The Get Permission Approach to Pediatric Feeding Intervention
 • OPT- (Oral Placement Therapy) 1 ja 2
 • Valmentava työote terapiassa
 • Lastenpsykiatrisen yhdistyksen etäseminaari Tunteet ja tunne-elämän häiriöt lapsuudessa
 • Lapsen tunnesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukeminen autismikirjossa
 • PRT-koulutus
 • Working with selective mutism
 • Äänipäivät – taustaa, tutkimusta ja terapiaa
 • Toi toi toi, laittaa ton tosta tonne – nimeämisen ja kerronnan kuntoutus
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop
 • Puhemotoriikka ja puhe-ja oraalimotoriset pulmat -puheterapeuttipäivät 2023
Siirry yhteystiedot-sivulle
Erja Nykänen