Elisa Pajari

Elisa Pajari
puheterapeutti, FM, tmi Puheterapia Elisa Pajari
Asiakasryhmät: Lapset ja nuoret
 • Hyvinvointialueet
 • Kela

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta tammikuussa 2010. Aloitin puheterapeuttina yksityisellä puolella Pohjois-Savon alueella Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta saavien aikuis- ja lapsiasiakkaiden parissa. Syksyllä 2010 siirryin perusterveydenhuoltoon Päijät-Hämeen perheneuvolaan Lahteen, jossa toimin osana moniammatillista tiimiä lasten ja heidän perheidensä kanssa seuraavien seitsemän vuoden ajan. Syksyllä 2017 siirryin yksityispuolelle Sanapolku Oy:n puheterapeutiksi uuteen Lahden toimipisteeseen. Vuoden 2020 alussa siirryin ammatinharjoittajaksi ja tätä nykyä teen pääosin Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta Sanapolku Oy:n alihankkijana.

Asiakkainani ovat lapset ja heidän perheensä. Työskentelen mielelläni viivästyneen puheen ja kielen kehityksen parissa sekä erilaisia kielellisiä erityisvaikeuksia omaavien lasten kanssa. Erityisesti pidän puhemotoriikan vaikeuksien kuntouttamisesta. Käytän työssäni aktiivisesti AAC-keinoja, kuten tukiviittomia ja kuvia kommunikoinnin ja toiminnan ohjauksen tukena. Minulle tärkeää on hyvä luottamussuhde asiakkaan ja hänen perheensä kanssa sekä lapsen oman innostuksen ja motivaation löytäminen usein vaikeilta tuntuvien kielellisten asioiden äärelle. Leikin merkitystä lapsen oppimisessa ei voi unohtaa ja joskus leikki onkin se ainoa keino, jolla yhteistyö saadaan toimimaan ja asiakkaan into ja motivaatio syttymään uusia, vaikealtakin tuntuvia asioita harjoitellessa. Parasta puheterapeutin työssä onkin toimiva suhde sekä asiakkaan että hänen perheensä kanssa ja lapsen kanssa yhdessä koettu ilo pienistäkin edistymisen askelista ja onnistumisista.

Koulutukset

 • EA- ENSIAPUKURSSI
 • Lasten puheen kuntoutuksen prosesseja: kuvauksia 4 lapsen terapiasta
 • Suomalainen viittomakieli/Jyväsylän yliopisto
 • Puheterapeutin työkalupakki
 • Lasten änkytyskoulutus
 • Lasten ja aikuisten puheen apraksiat
 • Äänteellisten pulmien kuntoutus
 • Äänteistä puhetta
 • Leikki sijansa saakoon
 • MIM- vuorovaikutushavainnointi
 • Sata viittomaa lapsen elämään
 • GAS – tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla – Workshop
 • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
 • Havainnoidaan lisää (epäselvä puhe)
 • Kielijänne. Tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista
 • Kuntoutus Akatemia: 3-part Treatment Plan for OPT (Oral Placement Therapy)
 • Lasten ja nuorten pragma-testin koulutus
 • Kuntoutus Akatemia: Kommunikaation kolmio ja kulmakivet -verkkokoulutus
 • AAC käytännössä – tehokkaat menetelmät
 • Lasten pragmaattisen kommunikaation kuntoutus
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin -verkkokoulutus
Siirry yhteystiedot-sivulle
Elisa Pajari