Anni Siika-aho

Anni Siika-aho
Puheterapeutti, FM
Asiakasryhmät: Aikuiset, Lapset ja nuoret
 • Hyvinvointialueet
 • Kela

Valmistuin puheterapeutiksi tammikuussa 2021. Olen aiemmin työskennellyt erikoissairaanhoidon puolella, ja työkokemusta minulle ehti puolentoista vuoden aikana karttua pääasiassa äänihäiriöiden arvioinnin ja kuntoutuksen sekä kehityksellisen kielihäiriön arvioinnin parissa. Lisäksi olen arvioinut ja kuntouttanut puheen sujuvuusongelmia. Olen työskennellyt kaikenikäisten ihmisten kanssa, ja kokemusta on karttunut myös moniammatillisen yhteistyön tekemisestä. Työni ohella teen väitöskirjaa Oulun yliopistoon transnaisten puheterapiasta, josta minulla myös kliinistä kokemusta.

Puheterapeuttina olen ratkaisukeskeinen ja empaattinen. Teen mielelläni töitä niin lapsi- kuin aikuisasiakkaidenkin kanssa, ja toimivan asiakas-terapeuttisuhteen luominen on työni ytimessä. Työssäni luon kokonaisvaltaisen kuvan asiakkaan tilanteesta, jolloin kohdistan katseeni sekä kuntoutettaviin osa-alueisiin että asiakkaan läheisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa toteutuvaan yhteistyöhönkin. Minua kiinnostavat erityisesti puheen tuoton, vuorovaikutuksen ja äänen kuntoutus sekä sukupuolenkorjausprosessiin liittyvän puheterapian toteutus. Osaamistani pidän yllä niin käytännön kokemuksen kuin täydennyskoulutuksienkin kautta.

Kielitaito:

Tarjoan puheterapiaa suomeksi ja ohjausta myös englanniksi.

Kommunikaatiokeinot:

Kuvat ja tukiviittomat

Koulutukset

 • Ensiapukoulutus EA1
 • Nielemisvaikeuksien tutkiminen ja kuntouttaminen
 • Imetys ja vastasyntynyt
 • Vauvojen ja pienten muksujen syömispulmat
 • Kielijänne – tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista
 • Selective Mutism, Evidence Based Practices
 • Lastenpsykiatriyhdistyksen syyskoulutuspäivät 2021: Miksi lapsen kehitys ei etene – mielenterveyden häiriö, kehityshäiriö vai molemmat?
 • Ajankohtaista lasten kuntoutuksesta
 • Muksuoppi
 • Havannoin, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
 • Traumatietoinen puheterapia
 • Pivotal Response Treatment (PRT) -koulutus
 • Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
Siirry yhteystiedot-sivulle
Anni Siika-aho