”Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä” -Suomen työnohjaajat ry.

Työnohjauksessa tuetaan ohjattavien ammattitaitoa ja ammatillista kasvua vuorovaikutuksessa työnohjaajan kanssa. Lisäksi autetaan löytämään keinoja työhön liittyvien vaatimusten ja haasteiden selvittämiseksi. Työnohjauksen on todettu lisäävän ohjattavan voimavaroja, jaksamista sekä lisäävän työviihtyvyyttä.

Työnohjaus voi olla yksilö-, pari- tai ryhmäohjausta ja ohjauskerran pituus voi vaihdella 45 minuutista 90 minuuttiin. Työnohjaus on prosessi, jossa luodaan prosessille tavoitteet yhdessä ohjattavien ja tilaajan kanssa. Työnohjausprosessin pituus vaihtelee, yleisimmin prosessin pituus on 2 vuotta ja ohjauskäynnit kuukausittain.

Työnohjausta antaa koulutettu työnohjaaja. Lisäksi olemme STOry:n (Suomen työnohjaajat ry) jäseniä ja sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen eettisiä periaatteita.

 

Seuraa meitä

Sanapolku Oy

Sanapolku Oy on puheterapia-alan yritys, joka tarjoaa puheterapiaa ja puheterapeuttisia tutkimuksia lapsille, nuorille ja aikuisille Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Kymenlaakson alueella.

Toimipisteet

Kuopio

Asemakatu 20 A1, 70100 KUOPIO
050 379 2314

Lahti

Askonkatu 9, 15100 Lahti
050 381 8766

Vantaa

044 594 8757

Oulu

Koulukatu 17, 90100 Oulu (II krs)
044 594 8757

Kotka

050 466 7666