Monipuolinen Sanapolku Oy

Sanapolku Oy on puheterapia-alan yritys, joka tarjoaa puheterapiaa ja puheterapeuttisia tutkimuksia lapsille, nuorille ja aikuisille Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen, Uudenmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kymenlaakson alueella. Puheterapia tapahtuu tarpeen mukaan vastaanotolla, asiakkaan omassa toimintaympäristössä (esim. päiväkodissa, koulussa tai kotona) tai etäpuheterapiana videoyhteyden avulla. 

Puheterapeuttimme ovat Valviran hyväksymiä laillistettuja puheterapeutteja. Palveluitamme ostavat Kela, kunnat, kuntayhtymät tai asiakas itse. Tarjoamme myös yksilö- ja ryhmätyönohjauspalveluita.

Arvomme yrityksessä

  • Yksilön kunnioitus ja arvostus: arvostus asiakkaita ja heidän lähi-ihmisiä kohtaan kaikkine hyvine ja huonoine puolineen
  • Positiivisuus: vahvuuksien kautta haasteisiin, huumori ja leikillisyys tuo tekemiseniloa
  • Eettiset periaatteet: lojaalisuus, ehdoton vaitiolovelvollisuus, oman asiantuntijuuden ymmärtäminen
  • Laadukas työ: laatu korvaa määrää, läsnä oleminen asiakastilanteissa
  • Hyvinvoiva puheterapeutti: työn ja vapaa-ajan erottaminen, riittävä työnohjaus
  • Työkavereiden arvostus ja yhdessä toimiminen jokaisen parhaaksi
  • Ammatillisuuden ja alan kehittäminen

 

Seuraa meitä

Sanapolku Oy

Sanapolku Oy on puheterapia-alan yritys, joka tarjoaa puheterapiaa ja puheterapeuttisia tutkimuksia lapsille, nuorille ja aikuisille Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Kymenlaakson alueella.

Toimipisteet

Kuopio

Asemakatu 20 A1, 70100 KUOPIO
050 379 2314

Lahti

Askonkatu 9, 15100 Lahti
050 381 8766

Vantaa

044 594 8757

Oulu

Koulukatu 17, 90100 Oulu (II krs)
044 594 8757

Kotka

050 466 7666