Tiedä luulevasi, älä luule tietäväsi – mentalisaatio kuntouttajan mielessä

Vuosi 2022 käynnistettiin hankkeessa kouluttautumalla mentalisaation parissa. Mentalisaatioteorian peruskäsitteisiin ja mentalisoiviin toimintatapoihin meitä opastivat Marjo Valtonen ja Timo Teräsahjo. Antoisa koulutus sisälsi luentojen lisäksi paljon hyviä harjoituksia ja innostavia keskusteluita kollegoiden kanssa. Koulutuspäivien jälkeen jäimme erityisesti pohtimaan omia toimintatapojamme vuorovaikutustilanteissa, reflektiivistä työotetta sekä sitä, miten hyödyntää oppimaamme vuorovaikutusta edistävällä tavalla tulevissa varhaiskuntoutusryhmissä. Kiitos Marjolle ja Timolle erinomaisesta koulutuksesta! Tästä on hyvä jatkaa hankkeen seuraavaan vaiheeseen eli ryhmien sisällön suunnitteluun.

Lue lisää mentalisaatiosta:

Pajulo, M., Salo, S. & Pyykkönen, N. (2015). Mentalisaatio ihmistä suojaavana tekijänä. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim, 131(11), 1050-7. Saatavilla osoitteessa: https://www.duodecimlehti.fi/duo12278

Teräsahjo, T. (2015). Perusinhimilliset taidot lapsen kasvun tukena. Verraton-lehti. Saatavilla osoitteessa: https://www.aivoliitto.fi/verraton/artikkelit/perusinhimilliset-taidot-lapsen-kasvun-tukena/#fe51ab5c

Takaisin uutislistaukseen