Puheterapian palveluita

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on auttaa puhe- tai kielihäiriöistä lasta tai aikuista poistamalla, lieventämällä tai ehkäisemällä puheen ja kielen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ongelmia. Lisäksi puheterapiassa kuntoutetaan syömis- ja nielemistoimintoja ja ääntä.

Puheterapeuttimme ovat Valviran hyväksymiä, laillistettuja puheterapeutteja.

Asiakkaittamme voivat olla henkilöt, joilla on esim. äännevirheitä, viivästynyt ja poikkeava puheen ja kielen kehitys, kielellinen erityisvaikeus, lasten tai aikuisten neurologisperäisiä häiriöitä, kehitysvammaa, syömis- tai nielemisvaikeuksia, monimuotoista kehitysviivettä tai autismin kirjoa.

Puheterapia tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä. Puheterapia suunnitellaan yksilöllisesti ja toteutetaan yhteistyössä asiakkaan lähiympäristön ihmisten kanssa. Terapiasuunnitelma laaditaan puheterapeutin tekemän arvioinnin/kuntoutusuunnitelman pohjalta yhdessä asiakkaan ja hänen lähiympäristön ihmisten kanssa siten, että terapian tavoitteet kohdentuvat asiakkaan arkeen ja arjessa selviytymiseen.

Puheterapia voidaan toteuttaa lähiterapiana vastaanotollamme tai asiakkaan omassa ympäristössä sekä etäterapiana, jolloin osa terapiatapaamisista tapahtuu internetin kautta etäterapiana.

Puheterapiaan voi tulla maksusitoumuksella, joita myöntävät Kela, kunnat, kuntayhtymät tai sairaanhoitopiirit, jolloin puheterapia on asiakkaalle maksutonta. Puheterapiapalveluita voi ostaa myös ilman maksusitoumusta, jolloin käyntimaksuista vastaa asiakas itse.

Koulutamme jatkuvasti puheterapeuttejamme, jotta pystymme tarjoamaan laadukasta ja ajanmukaista viimeisimpään tutkimustietoon pohjautuvaa terapiaa. Käytössämme on nykyaikaiset tietotekniset välineet (tablettitietokoneet) sekä kommunikoinnin apuvälineitä (mm.painikkeet, Taike-taulusto, kuvakansiot).

Puheterapiassa painotamme myös aitoa asiakkaan kohtaamista ja asiakaslähtöisyyttä. Pidämme erityisen tärkeänä saavuttaa hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin, sekä asiakkaan lähiympäristön ihmisten kanssa yhteistyön ja luottamuksellisen terapiasuhteen luomiseksi.

Puheterapiassa käyttämiämme menetelmiä ovat mm. leikki, voimaannuttava vuorovaikutus, OPT (Oral Placement Therapy), oraalimotoriikan ja syömistaitojen kuntoutus, erilaisia kommunikoinnin apuvälineisiin liittyviä kommunikointimenetelmiä, kuten PECS, tietotekniset menetelmät (Taike, Sähkösanomat), apusanamenetelmä puheen tuottamisen häiriöissä.

Seuraa meitä

Sanapolku Oy

Sanapolku Oy on puheterapia-alan yritys, joka tarjoaa puheterapiaa ja puheterapeuttisia tutkimuksia lapsille, nuorille ja aikuisille Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Kymenlaakson alueella.

Toimipisteet

Kuopio

Asemakatu 20 A1, 70100 KUOPIO
050 379 2314

Lahti

Askonkatu 9, 15100 Lahti
050 381 8766

Vantaa

044 594 8757

Oulu

Koulukatu 17, 90100 Oulu (II krs)
044 594 8757

Kotka

050 466 7666