Etäpuheterapia on puheterapian toteuttamiseen liittyvä menetelmä, joka on rinnastettavissa perinteisiin vastaanottokäynteihin. Etäpuheterapiassa potilas- ja tietoturvallisuudesta huolehditaan samalla tavalla kuin asiakkaan vastaanotolla käydessä, Valviran säädösten mukaisesti. Etäpuheterapian avulla voidaan tarjota puheterapiaa pitkienkin välimatkojen päähän, jonne muuten olisi vaikea saada puheterapiapalveluita. Etäpuheterapian etuna on myös se, että asiakas voi olla omassa ympäristössään, kuten kotona, päiväkodissa, koulussa tai työpaikalla.

Etäpuheterapiassa hyödynnetään etäteknologian tavoitteellista käyttöä kuntoutuksessa. Asiakkaalla on oltava itsellään tietokone, jossa on nettiyhteys ja tietoturvaohjelmisto. Lisälaitteet, kuten webkamera ja mikrofoni toimitetaan asiakkaalle etäpuheterapian alkaessa. Joillekin paikkakunnille on suunnitteilla etäkuntoutusvastaanottohuone, jossa on tarvittavat tietotekniset välineet.

Etäkuntoutus on puheterapeutin ohjaamaa ja seuraamaa tavoitteellista kuntoutusta, kuten lähiterapiakin. Puheterapiaprosessi muodostuu samankaltaiseksi kuin lähiterapioissa, lisämausteena tietotekniset mahdollisuudet. Meillä on käytössä tekninen tuki tarvittaessa etäyhteyksien toimivuuden saavuttamiseksi.

Olemme kehittäneet etäpuheterapiamenetelmäämme keväästä 2016 alkaen ja saaneet hyviä kokemuksia niin etäpuheterapian onnistumisista kuin haasteistakin. Etänä Lähelle -erityislapsen arki kuntouttavaksi -hankkeessa saimme lupaavia tuloksia etäpuheterapian vaikuttavuudesta. Lue lisää tutkimuksestamme Kelan julkaisusta "Kokemuksia etäkuntoutuksesta" https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/302635/Kokemuksia_etakuntoutuksesta.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Etäpuheterapian avulla voimme lisätä niukkoja puheterapiaresursseja, mutta sen toimivuutta on arvioitava aina asiakaskohtaisesti.

”Jos ei livenä lähelle, niin sitten etänä lähelle.”

Lue lisää etäpuheterapiasta: www.etapuheterapia.fi 

Seuraa meitä

Sanapolku Oy

Sanapolku Oy on puheterapia-alan yritys, joka tarjoaa puheterapiaa ja puheterapeuttisia tutkimuksia lapsille, nuorille ja aikuisille Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Kymenlaakson alueella.

Toimipisteet

Kuopio

Asemakatu 20 A1, 70100 KUOPIO
050 379 2314

Lahti

Askonkatu 9, 15100 Lahti
050 381 8766

Vantaa

044 594 8757

Oulu

Koulukatu 17, 90100 Oulu (II krs)
044 594 8757

Kotka

050 466 7666