Koulutusta puheterapeuteille

Snellman kesäyliopisto järjestää koulutuksen Etänä Lähelle- etäpuheterapian mahdollisuudet 3.-4.10.2019 Kuopiossa. 

Koulutus on käy­tän­nön­lä­hei­nen ja an­taa puhe­te­ra­peu­teil­le pe­rus­tie­toa ja te­o­ri­aa etä­kun­tou­tuk­ses­ta ja sen to­teut­ta­mi­ses­ta sekä käy­tän­nön esi­merk­ke­jä ja il­mi­öi­tä etä­kun­tou­tuk­ses­ta. Kou­lu­tuk­ses­sa poh­di­taan yh­des­sä osal­lis­tu­jien kans­sa mm. eri­lai­sia etä- ja lähi­kun­tou­tuk­sen mah­dol­li­suuk­sia.

Lue lisää koulutuksesta: https://snellman-kesayliopisto.mobie.fi/zine/95/article-37801

Kouluttajina toimitusjohtajamme puheterapeutti Anu Leinonen ja puheterapeutti Heli Konola. Tervetuloa mukaan! 

Seuraa meitä

Sanapolku Oy

Sanapolku Oy on puheterapia-alan yritys, joka tarjoaa puheterapiaa ja puheterapeuttisia tutkimuksia lapsille, nuorille ja aikuisille Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Kymenlaakson alueella.

Toimipisteet

Kuopio

Haapaniemenkatu 40 D 1, 70110 Kuopio
050 379 2314

Lahti

Askonkatu 9, 15100 Lahti
050 381 8766

Vantaa

044 594 8757

Oulu

Koulukatu 17, 90100 Oulu (II krs)
044 594 8757

Kotka

050 466 7666